Mowa dziecka 5 – letniego

Wypowiedzi pięciolatka są już wielozdaniowe. Dziecko chętnie opowiada o tym, co przeżyło, co zobaczyło w parku i w kinie. Uwzględnia już kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe. Pytane o znaczenie słów, potrafi je wyjaśnić. Nieprawidłowości gramatyczne zanikają. Dziecko poprawia samo siebie i innych. Głoski „sz,ż,cz,dż” są już wymawiane czysto.
Do 6 roku życia wszystkie głoski powinny już brzmieć prawidłowo, choć indywidualne odstępstwa od tej normy istnieją. Czasem dziecko zaczyna mówić później, a czasem rozwój mowy może być zakłócony przez różne czynniki. Wszystko to należy wyjaśniać w gabinecie logopedy.