Mowa dziecka 4 – letniego

Dziecko rozumie i wykonuje nasze polecenia, także i te, które zawierają wyrażenia przyimkowe, z przyimkami: na, pod, do, w, przed, za, obok. Rozpoznaje kolory. Wypowiedzi czterolatka wybiegają poza aktualnie przeżywaną sytuację. Zadaje bardzo dużo pytań. Tworzy własne słowa i zaczyna używać ich w mowie (np. „mama” to „gotowaczka”, bo często przebywa w kuchni i tam gotuje). Wymowa staje się dokładniejsza. Głoski s,z,c,dz powinny już brzmieć twardo i być wymawiane z „zamkniętymi” zębami. Czasem „l” przechodzi w głoskę „r”. Niekiedy pojawiają się głoski „sz,ż,cz,dż”, chociaż wymawianie ich jako „s,z,c,dz” jest jeszcze prawidłowością, podobnie ja „r” wymawiane jako „l”.