Mowa dziecka 2 – letniego.

Dziecko rozumie wypowiedzi rodziców. Czasowniki oznaczające czynności i ruch mogą być używane w formie bezokolicznika (jechać, pić, jeść). Użycie form gramatycznych często jest niewłaściwe, dziecko uczy się przecież skomplikowanego systemu językowego. Używa kilkunastu przymiotników, zaczyna używać spójników. Głoski „s,z,c,dz” zamienia na „ś,ź,ć,dź”. Głoskę „r” zastępuje łatwiejszą do wymówienia „j” (na „rower” powie „jowej”). Przed ukończeniem drugiego roku życia pojawia się pierwsze zestawienie słów, które przypomina zdanie. „Dzidzia lulu” oznacza: „dziecko śpi”, a „Lolek am am” znaczy „Darek je”