Mowa dziecka 1 – 2 letniego.

Pod koniec 1 roku życia dziecko zaczyna wymawiać pierwsze wyrazy: daj, da, na, nie, mama, baba. W tych pierwszych wyrazach wymawia ono samogłoski: „a, o, u, e, y, i”, oprócz nosowych „ą, ę” oraz spółgłoski: p,b,m,n,t,(ti)d,(di),ś,ć. Pozostałe spółgłoski zastępuje wciąż innymi, łatwiejszymi lub je opuszcza. Upraszcza grupy spółgłoskowe. Czasem wymawia w wyrazie tylko pierwszą sylabę lub tylko końcówkę. Potrafi powtarzać za dorosłym proste wyrazy. Początkowo, każde słowo kojarzy się z konkretnym przedmiotem, np. „lalka” używane jest wyłącznie do jednej, ulubionej lalki, dopiero z czasem uogólni je na wszystkie lalki. Zaczyna też używać słów do oznaczenie przedmiotów, które są nieobecne. Pod koniec tego okresu używa kilkudziesięciu słów (większość to rzeczowniki). Dziecko słyszy całe wyrazy i zdania, a nie poszczególne głoski. Odtwarza więc ogólny zarys wypowiedzi. Przestawia sylaby, zmienia brzmienie głosek. „Cukierek” może być „lelkiem”, „samochód” „ałem”, „kotek” „miałem”. Gdy malec pokazuje na „kotka” i mówi „miau”, nie powtarzaj po nim „tak, to jest miau”, ale powiedz: „tak to jest kotek”.